+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Επισφαλείς απαιτήσεις μικρού ποσού

Με το άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη φορολογική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άμεση διαγραφή απαιτήσεων αξίας 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανά αντισυμβαλλόμενο.
Οι ως άνω απαιτήσεις δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης , εφόσον σωρευτικά: (α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, (β) έχει προηγουμένως διαγραφεί η απαίτηση από τα βιβλία του φορολογούμενου και (γ) οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Με την ως άνω νομοθετική πρόβλεψη δίνεται πλέον η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαγράφουν φορολογικά μικροαπαιτήσεις, που πριν λόγω κόστους νομικών ενεργειών ήταν πρακτικά αδύνατη

Διαγραφή απαιτήσεων με αμοιβαία συμφωνία ή δικαστικό συμβιβασμό

Παράλληλα, με τον Ν. 4646/2019, προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να διαγράψουν απαιτήσεις τους για φορολογικούς σκοπούς, χωρίς να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξή τους, στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ακόμα κι αν δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.
Στην περίπτωση και κατά το μέρος που έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ για τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Γενική προϋπόθεση διαγραφής απαιτήσεων για φορολογικούς σκοπούς, η ανάληψη όλων των κατά νόμο ενεργειών.

Για το σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (επί τη βάσει του χρόνου κατά τον οποίο παραμένουν ανείσπρακτες και ανάλογα με το ποσό της απαίτησης) και για τη διαγραφή αυτών, πρέπει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, με την εξαίρεση των προαναφερθεισών περιπτώσεων, να έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού πρόβλεψης ή της διαγραφής, όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η σχετική απαίτηση είναι ανεπίδεκτη είσπραξης (Βλ. Πολ. 1056/2.3.2015).