+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν υποχρέωση του καθ’ ου προς δόση βεβαιωτικού όρκου:

  • 452 παρ. 1 ΚΠολΔ : Η εκτέλεση απόφασης που διατάσσει την επίδειξη εγγράφων– δόση βεβαιωτικού όρκου περί μη κατοχής του προς επίδειξη εγγράφου
  • 811 παρ. 2 ΚΠολΔ: Το δικαστήριο της κληρονομίας, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, εφόσον πιθανολογείται ότι κάποιος κατέχει διαθήκη μπορεί να τον υποχρεώσει να δώσει βεβαιωτικό όρκο.
  • 844 παρ. 1 ΚΠολΔ: Το δικαστήριο εξετάζει εάν η αίτηση προς απογραφή/ σφράγιση ή αποσφράγιση πραγμάτων είναι παραδεκτή και μπορεί να υποχρεώσει τον αιτούντα να βεβαιώσει με όρκο το περιεχόμενό της.
  • 941 παρ. 2 ΚΠολΔ – Άμεση εκτέλεση για την απόδοση πράγματος: Αν το πράγμα που οφείλεται δεν βρέθηκε, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση υποχρεώνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 861 έως 866, να δώσει βεβαιωτικό όρκο ότι δεν κατέχει το πράγμα και δεν γνωρίζει που βρίσκεται.
  • 950 παρ. 1 ΚΠολΔ – Άμεση εκτέλεση για την απόδοση ή την παράδοση τέκνου: Αν το τέκνο δεν βρεθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 861 έως 866 περί δόσεως βεβαιωτικού όρκου
  • 952 ΚΠολΔ – Έμμεση εκτέλεση – Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων:
    • Ο καθ’ ου η εκτέλεση μπορεί να υποχρεωθεί να υποβάλλει κατάλογο των περιουσιακών του στοιχείων ύστερα από αίτηση του δανειστή, εάν έχει γίνει απόπειρα κατάσχεσης και δεν έχουν βρεθεί καθόλου ή δεν έχουν βρεθεί επαρκή περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη για να ικανοποιηθεί η εξοπλισμένη με εκτελεστό τίτλο χρηματική απαίτηση του δανειστή, καθώς και όταν προτού γίνει απόπειρα αναγκαστικής κατάσχεσης πιθανολογείται ότι αυτή θα αποβεί μάταιη. Στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναφέρονται με
    • ειλικρίνεια, πληρότητα και σαφήνεια όλα τα δικαιώματα που έχουν οικονομική αξία και είναι δεκτικά μεταβίβασης με τις συναλλαγές, όπως χρηματικές και γενικότερα ενοχικές απαιτήσεις, εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με σαφή προσδιορισμού του τόπου όπου βρίσκονται, και ανεξάρτητα εάν ο οφειλέτης τα θεωρεί κατασχετά ή ακατάσχετα, και εάν είναι ελεύθερα ή έχουν ήδη κατασχεθεί.

Ανεξαρτήτως σε ποιο εκ των ανωτέρω άρθρων ερείδεται η αίτηση για τη δόση βεβαιωτικού όρκου (π.χ. μπορεί να αφορά σε δόση όρκου αναφορικά με την ύπαρξη ή μη περιουσιακών στοιχείων, ή στην κατοχή ή μη κατοχή εγγράφου του οποίου έχει διαταχθεί η επίδειξη κλπ) η υποβολή της αιτήσεως γίνεται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του καθ’ ου με κλήση προς τον τελευταίο να παρασταθεί στην συζήτησή της, η οποία και πρέπει να του επιδοθεί προσωπικά.

Συνέπειες μη δόσεως όρκου λόγω μη εμφάνισης ή λόγω άρνησης του καθ΄ου: Εάν ο καθ’ ου δεν εμφανιστεί στην ορισθείσα κατά τα ανωτέρω δικάσιμο ή αρνηθεί να δώσει όρκο, το δικαστήριο μετά από αίτηση του δανειστή μπορεί να διατάξει την προσωποκράτησή του. Όταν δοθεί ο όρκος, αυτός που προσωποκρατείται απολύεται.

Συνέπειες δόσεως ψευδούς όρκου: Αν ο οφειλέτης υποβάλλει ψευδή κατάλογο περιουσιακών στοιχείων ή δηλώσει ψευδώς έλλειψη περιουσιακών στοιχείων και δώσει ψευδή όρκο, υπόκειται στις ποινικές κυρώσεις για ψευδορκία

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα: Η προσωποκράτηση απαγγέλλεται κατά των νομίμων εκπροσώπων τους. Εξυπακούεται ότι η αίτηση στην περίπτωση που ζητείται να δώσει όρκο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου στρέφεται εναντίον του.

Σαφώς η προσωποκράτηση δεν απαγγέλλεται κατά εκείνων των προσώπων που ρητά εξαιρούνται τον νόμο (άρθρο 1048 ΚΠολΔ), δηλαδή κατά ανηλίκων, κατά όσων συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, κατά όσων έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, κατά βουλευτών όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος και τέσσερις εβδομάδες μετά την λήξη της, ως και κατά των κληρικών πάσης γνωστής θρησκείας.

Η απόφαση για την προσωποκράτηση εκτελείται από την στιγμή που αυτή θα καταστεί τελεσίδικη (άρθρο 1049 ΚΠολΔ)