ΜΕφΑθ 3593/2021: Συνυπολογισμός του χρονικού διαστήματος του Αυγούστου για το επτάμηνο από την περάτωση της κατάσχεσης έως τη διενέργεια του πλειστηριασμού

11 Οκτωβρίου, 2021

Αφετηριακό σημείο διεξαγωγής του πλειστηριασμού είναι η ημέρα που έγινε η κατάσχεση, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 954 § 2 στοιχ. ε’ ΚΠολΔ, κατά την οποία, η ημέρα του πλειστηριασμού, ως υποχρεωτικό στοιχείο του περιεχομένου της κατασχετήριας εκθέσεως, «ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή….». Πρόκειται για ρύθμιση αντίστοιχη της προϊσχύσασας, προ του ν. 4335/2015, διατάξεως του άρθρου 998 § 4 εδ. α’ ΚΠολΔ, υπό την οποία, «Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν σαράντα ημέρες από την ημέρα που έγινε η κατάσχεση ….». Μάλιστα, καθώς βάσει της γενικής θεωρίας των προθεσμιών δεν αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο οι προπαρασκευαστικές προθεσμίες (ΕφΑθ 669/1982 ΕλλΔνη 1982, 304∙ Κεραμεύς / Κονδύλης / Νίκας (-Ορφανίδης), ΚΠολΔ Ι, 2000, άρθρο 147, αρ. 6, Γ. Ορφανίδης, Ζητήματα προθεσμιών στον ΚΠολΔ, ΕλλΔνη 2003, σελ. 325 επ., υπό ΙΙΙ 6), μη εφαρμοζόμενου εν προκειμένω του άρθρου 147 § 2 ΚΠολΔ – το οποίο, υπό την προϊσχύσασα διατύπωσή του, περιελάμβανε στην απαρίθμησή του τη διάταξη του άρθρου 998 § 4 εδ. γ’ ΚΠολΔ (περί των τεσσάρων μηνών ως απώτατου ορίου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού) και όχι εκείνη του άρθρου 998 § 4 εδ. α’ ΚΠολΔ – δεν πρέπει, κατά της ορθές σκέψεις της υπ’ αριθμ. 3593/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, να συγχέεται το μη συναφές με την παρούσα προβληματική ζήτημα της απαγορεύσεως της διενέργειας πράξεων εκτελέσεως από την 1η έως την 31η Αυγούστου κατ’ άρθρο 940Α ΚΠολΔ, της οποίας (απαγορεύσεως) δεν μπορεί να αποτελεί κατά νόμο συνέπεια η αναστολή της αντίστοιχης προθεσμίας (έτσι και ΜΠρΑθ 1057/2019 ΕΠολΔ 2020, 294 επ., παρατ. Ν. Κατηφόρη).

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. – Δικηγόρος

 

* Την ανωτέρω υπόθεση χειρίστηκε επιτυχώς, εκπροσωπώντας την εκκαλούσα, το Τμήμα Δικών της Δικηγορικής Εταιρείας Σιούφας & Συνεργάτες.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter