Παράταση των ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου

11 Οκτωβρίου, 2021

Στα πλαίσια των επειγουσών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, ο νέος νόμος 4839 που δημοσιεύτηκε την 2 Οκτωβρίου 2021 (ΦΕΚ 181/Τ.Α/2.10.21) παρατείνει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 την προθεσμία για τη δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, που είχε προβλεφθεί δυνάμει του άρθ.74 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Τ.Α/30.5.2020), ενώ διατηρεί σε ισχύ και τις διατάξεις εκείνες του ν.4790/2021 (άρθ.83) που διεύρυναν τη διαδικασία αυτή και σε διαφορές ειδικών διαδικασιών καθιστώντας πιο ευέλικτη τη διαδικασία λήψης αποδεικτικών μέσων και συνεισφέροντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό των μέσων απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

✔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
– Ο δικηγόρος της έδρας του Δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα έχει αρμοδιότητα προς λήψη ενόρκων βεβαιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές συμπληρώνονται από τις διατάξεις του ως άνω νέου νόμου.
– Απαγορεύεται στους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων να λάβουν ένορκη βεβαίωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
– Επίδοση κλήσης στον αντίδικο δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔικ.
– Ηλεκτρονική αποστολή της ένορκης βεβαίωσης από το δικηγόρο ενώπιον του οποίου δόθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο αυτός ανήκει και λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης λήψης.
– Απόκτηση βέβαιης χρονολογίας και μοναδικού αριθμού με την ηλεκτρονική απόδειξη.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
– Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης με την ηλεκτρονική απόδειξη λήψης.
– Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr

✔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Εκτός από την τακτική διαδικασία, οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές των ειδικών διαδικασιών, της εκουσίας δικαιοδοσίας, του κτηματολογίου και των ασφαλιστικών μέτρων.

✔ ΣΤΟΧΟΙ
– Επιτάχυνση και διευκόλυνση στη λήψη αποδεικτικών μέσων.
– Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών.
– Προστασία της υγείας των πολιτών

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX -Dauphine

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter