• Ελληνικά

Δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

30 Σεπτεμβρίου, 2022

Με την από 23 Σεπτεμβρίου 2022 Ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσίευσε  την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με την εκκίνηση της απογραφικής διαδικασίας του συνόλου των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων πλην των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ (που απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους) – οι οποίοι υποχρεώθηκαν ήδη από την 1η Ιουλίου 2022 σε διάθεση και ενεργοποίηση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής – από την 1η Νοεμβρίου 2022 και όχι από την 1/10/2022, όπως είχε θεσπιστεί από την με αριθμό 49758/2022 Υπουργική απόφαση του ως άνω Υπουργείου (ΦΕΚ 2668/Τ.Β/31.5.2022)[1], ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4,  που αφορά τον ετήσιο πίνακα προσωπικού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με προθεσμία υποβολής που λήγει την 31 Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με την ως άνω Ανακοίνωση του Υπουργείου, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας χρησιμοποιούν ήδη το 97,4% των υπόχρεων εργαζομένων στους κλάδους των Τραπεζών και Σούπερ Μάρκετ.

✔ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε4

– Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τον ετήσιο πίνακα προσωπικού (Ε4) που κατά πάγια διαδικασία υποβάλλουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για τους εργαζόμενους που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

– Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου αυτού πίνακα είναι η 1η Οκτωβρίου 2022 και η λήξη αυτής την 31 Οκτωβρίου 2022.

✔ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

– Όλες οι επιχειρήσεις – πλην των Τραπεζών και Σούπερ Μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους- πρέπει να προβούν σε απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για το σύνολο των εργαζομένων τους που απασχολούν στην επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

– Κατά την απογραφική διαδικασία οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν:

  • Στη Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, όπου θα δηλώσουν ανά εργαζόμενο το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης, την εβδομαδιαία (5μερηή 6μερη) απασχόληση, το διάλειμμα ( εντός ή εκτός ωραρίου απασχόλησης), τη δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης του εργαζομένου, καθώς και
  • Στη Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, όπου θα δηλώσουν το σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης, αλλά και το μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα ωράριο, τις άδειες των εργαζομένων από 1/11/2022 (απογραφικά εντός του πρώτου 10ημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής του), την ανάλυση απασχόλησης ανά ημέρα (ώρες εργασίας – υπερωρίες)

– Η  έναρξη της προθεσμίας υποβολής της απογραφικής διαδικασίας είναι η 1η Νοεμβρίου 2022 και η λήξη αυτής την 30 Νοεμβρίου 2022

– Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα υπάρχει το προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, επιχείρηση ή παράρτημα σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου. Το ψηφιακό ημερολόγιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο μέσα από την εφαρμογή myErganimobileapp καθώς και μέσα από το myErganiwebportal για την ενημέρωση των εργαζομένων[2].

✔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας χρησιμοποιούν ήδη το 97,4% του συνόλου των υπόχρεων εργαζομένων και ειδικότερα το ποσοστό εφαρμογής της στα Σούπερ Μάρκετ φθάνει το 95,93% και στις Τράπεζες το 91,15%. [3]

✔ ΣΤΟΧΟΙ

– Η διασφάλιση της πλήρους καταγραφής των πραγματικών ωρών εργασίας των εργαζομένων

– Η κατοχύρωση των εσόδων των ασφαλιστικών φορέων από επιβολή επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών

– Η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που σέβονται την εφαρμογή της νομοθεσίας έναντι των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρακτικές υποδηλωμένης εργασίας

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

 

[1] Η Υ.Α. 49758/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορά την εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας- Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζομένων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

[2] Οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν σύστημα ωρομέτρησης έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το νέο μηχανισμό της κάρτας εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ , μέσω προγραμματιστικής διεπαφής -Web API για τον εργοδότη. H δήλωση της έναρξης και λήξης της εργασίας μπορεί να γίνει επίσης μέσω νέας εφαρμογής για φορητές συσκευές ErganicardScanner για τις επιχειρήσεις, με την οποία θα γίνεται ανάγνωση της κάρτας εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

[3] Η μη πλήρης εφαρμογή αφορά κυρίως περιπτώσεις εξ αποστάσεως εργασίας, σχημάτων εθελουσίας εξόδου εργαζομένων, μακροχρόνιων αδειών και ελάχιστων επιχειρήσεων που δεν εφάρμοσαν ακόμη το μέτρο αυτό.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;