Όροι αποστολής Newsletter

Η δικηγορική εταιρεία ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, (Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, +30 210 3673000, info@sioufaslaw.gr), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει τη συναίνεσή σας για να σας στέλνει μέσω e-mail ενημερωτικό υλικό (newsletter), έχοντας ως σκοπό να σας ενημερώνει με επιλεγμένη νομική αρθρογραφία.

Το e-mail σας θα χρησιμοποιείται μόνο από την ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διατηρεί συνεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και πάντως όχι μετά από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter «Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτό το e-mail, μπορείτε να διαγραφείτε εδώ».

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή της Αίτησης άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένου στην ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης), ή στο e-mail dpo@sioufaslaw.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr).