Όροι αποστολής στοιχείων μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Η δικηγορική εταιρεία ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, (Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, +30 210 3673000, info@sioufaslaw.gr), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει τη συναίνεσή σας για να διαχειριστεί το αίτημά σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή της Αίτησης άσκησης δικαιωμάτων υποκειμένου στην ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης), ή στο e-mail dpo@sioufaslaw.gr. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr).